Caroline Iranderadvokat

Advokat och delägare

Arbetar med
Brottmål (försvarare och målsägandebiträde)
Särskild företrädare för barn
Vårdnads-, boende- och umgängesrättsmål
Bodelningar, testamenten och övrig familjerätt
Migrationsärenden
LVU-, LVM- och LPT-mål
Allmän praktik

Bakgrund
Jur kand examen vid Lunds universitet 2007
Tingstjänstgöring vid Sundsvalls tingsrätt 2007 – 2009
Länsassessor vid Länsstyrelsen i Östergötland 2009-2011
Biträdande jurist/advokat på Kihlstedts advokatbyrå 2011-2016
Norrköpings advokatbyrå 2016-
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2014

Kontakt
Tel: 011-28 00 30
Mail: caroline.irander@nab.se

Edward Lundqvist
Advokat

Caroline Irander
Advokat

Jonas Dahl
Advokat

Edvard Jarlert
Biträdande jurist